Cập Nhật Mới Về Công Bố Thông Tin Thị Trường Chứng Khoán

Chứng Khoán Kinh Tế
Mất:3 phút, 53 giây để đọc

Đầu tháng 12/2020 vừa qua, Thông tư 96/2020/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban bố rộng rãi. Nội dung thông tư là một số cập nhật mới và hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thông tư này sẽ có hiệu lệnh áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2021, thay thế cho thông tư cũ số 155/2015/TT-BTC.

Với nhiều quy định bổ sung, Thông tư 96 được kỳ vọng sẽ tạo thành một hành lang pháp lý. Từ đó giúp thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển lành mạnh, bền vững, minh bạch. Các cổ phiếu đen sẽ không còn được “tự tung tự tác” trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của năm tài chính 2020 sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC. Dựa vào Thông tư vừa mới được ban bố, các chuyên gia dự đoán TTCK tương lai sẽ có nhiều thay đổi.

Mở rộng phạm vi công bố thông tin thị trường chứng khoán

Thông tư 96/2020/TT-BTC được đánh giá đã bổ sung nhiều khuyết điểm của của Thông tư 155. Nội dung nhắc đến cụ thể những đối tượng có nghĩa vụ công bố thông tin:

 • Công ty đại chúng.
 • Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng,
 • Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
 • Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp.
 • Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,…

Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật. Nội dung công bố các thông tin cá nhân bao gồm:

 • Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, thư điện tử.
 • Số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn,…
Bộ Tài chính đưa ra thông tư mới về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Bộ Tài chính đưa ra thông tư mới về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Các đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ thông tin đã công bố, báo cáo theo quy định tại Thông tư này. Các thông tin công bố định kỳ, thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng phải được lưu giữ dưới dạng văn bản (nếu có). Và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Các thông tin này phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 5 năm.

Công ty đại chúng công bố thông tin trước 21 ngày họp đại hội

Theo Thông tư, tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên các kênh sau về việc họp Đại hội đồng cổ đôn:

 1. Trang thông tin điện tử của công ty.
 2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 3. Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch)

Trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông. Bao gồm thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết. Áp dụng đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Về công bố thông tin bất thường, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ. Thời gian tính từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

 • Tài khoản của công ty tại ngân hàng. Hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. .
 • Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận. Hoặc vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán.
 • Tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa trong các trường hợp quy định tại điểm này.

Theo VOV

Bảo Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.