den-bach-ma-3

Tọa đàm “Giá trị di sản văn hóa đền Bạch Mã” mở ra cơ hội cho các giá trị văn hóa, lịch sử Hà Nội

Đền Bạch Mã được đề xuất trùng tu Mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm (thủ đô Hà Nội) đã đồng hợp tác với Hội DiĐọc thêm…